login »
Aanmelden casus

Elke ketenpartner heeft de mogelijkheid een casus in te brengen bij het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland. Via ons digitale aanmeldformulier kan de casus op een gemakkelijke en veilige manier bij ons ingebracht worden. In een wekelijkse weegploeg bekijken de procescoördinatoren met de justitiële partners of een aanmelding past binnen de doelstellingen van het Zorg & Veiligheidshuis.

Via www.justitieconnect.nl/meldingsformulier komt u bij het aanmeldformulier. Om een aanmelding te doen dient u eerst een account aan te maken. Hierna kiest u voor de optie om uw melding naar het ‘Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland’ te sturen.

Op de volgende pagina beschrijft u de casus, in welk kader u meldt, welke risico’s er spelen en het doel van uw aanmelding. Hierna voert u de gegevens van de te melden perso(o)n(en) en die van de betrokken organisatie(s) in. Let op: via de blauwe ronde knop aan de rechterkant kunt extra personen/organisaties toevoegen.

Informatiesheet 'Individueel Casus Overleg (ICO) in het ZVH Kennemerland'

In deze informatiesheet wordt beschreven wat een ICO is, wat er van u wordt verwacht en wat u van het Zorg & Veiligheidshuis kunt verwachten.