login »

Stuurgroep

Leden van de stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Groningen:

 • Mevr. I. Diks - loco burgemeester gemeente Groningen (voorzitter)
 • Dhr. J. Rietveld - directeur GGD Groningen
 • Dhr. R. Vonk - gebiedsmanager Raad voor de Kinderbescherming
 • Dhr. F. Smilda - districtschef Nationale Politie
 • Mevr. M.A. de Groot - directeur PI Veenhuizen (DJI)
 • Mevr. N. Kramers - bestuurder Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis
 • Mevr. S. Kromdijk - hoofd beleid en strategie Openbaar Ministerie Noord Nederland
 • Dhr. J. Hamster - wethouder gemeente Stadskanaal
 • Mevr. M. Verberk - regiodirecteur Midden Noord Reclassering Nederland
 • Mevr. M. Schreur - bestuurder Wender
 • Dhr. M. Joostens - wethouder gemeente Eemsdelta
 • Dhr. A. Appelo - regiodirecteur Verslavingszorg Noord Nederland
 • Dhr. H.J. Bolding - burgemeester gemeente Het Hogeland
 • Dhr. J. Velema - burgemeester gemeente Westerwolde
 • Mevr. L. Koppenhol - directeur Zorg Leger des Heils Noord-Oost
 • Mevr. A. Storm - lid Raad van Bestuur Lentis
 • Mevr. L Ruijgers - directeur Expertisecentrum Cosis