login »Re-integratie ex-gedetineerden

De re-integratie van ex-gedetineerden is een gemeentelijke taak. Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant, werkzaam met en voor meerdere gemeenten in de regio Midden Brabant, ondersteunt hierbij door de inzet van regisseurs re-integratie ex-detineerden. Zij gaan in gesprek met de gedetineerde in Penitentiaire Inrichtingen in de regio (PI Vught, PI Grave en PI Dordrecht) tijdens de detentie, met als gesprekdoelen:

  • in kaart brengen wat de status is van de 5 basisvoorwaarden (ID bewijs, huisvesting, werk & inkomen, schulden, zorg & zorgverzekering);
  • inzichtelijk maken waar de risico’s en de hulpvragen liggen;
  • tijdig interventies toepassen;
  • behouden en verbeteren van de basisvoorwaarden;
  • verminderen van de kans op recidive, escalatie en overlast.

Indien een aangemelde gedetineerde in een niet-regio PI verblijft, dan ontvangt de gedetineerde een schriftelijk aanbod: Aanbod re-integratie.

Bij re-integratie ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gedetineerde zelf. De regisseur zorgt dat de betrokken organisaties, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, soepel kunnen samenwerken aan een succesvolle re-integratie. Daarbij wordt tijdens detentie al nauw samengewerkt met de casemanager van de PI, eventueel reclasseringsmedewerker en de eventuele ketenpartners.