login »Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

In deze Meerjarenagenda hebben de landelijke ZVH-partners afspraken gemaakt op 3 pijlers, zodat uiterlijk eind 2024 in iedere regio een netwerk bestaat van duurzame basisvoorzieningen die in staat zijn om bestaande en nieuwe opgaven op te pakken. De thema’s zijn: personen met een (hoog) veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en het huis op orde. Bij elk onderdeel is uitgewerkt wat de ZVH'en doen en hoe ze dat willen aanpakken.
download