login »

Advies- en Triagepunt

Het Advies- en Triagepunt is de ingang voor professionals. Hier komen alle informatieverzoeken, adviesvragen en aanmeldingen voor complexe casuïstiek binnen.

Kennisdeling, Advies en Routering

Het Advies- en Triagepunt verbindt informatie, geeft advies en leidt een casus door naar een partner die het beste in staat is de problemen op te lossen.

Vastgelopen casuïstiek

Bij zeer complexe casuïstiek kunnen regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (tijdelijk) de regie en coördinatie overnemen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant kan opschalen, zodra (keten)partners tegen de eigen grenzen aanlopen óf van mening blijven verschillen en een oplossing uitblijft.

Samenvattend

  • het Advies- en Triagepunt is een informatiecentrum voor professionals
  • het Advies- en Triagepunt geeft advies aan professionals
  • het Advies- en Triagepunt leidt casuïstiek door naar de meest geschikte ketenpartner
  • het Advies- en Triagepunt kan opschalen/ escaleren

Het is niet in alle gevallen nodig om vooraf persoonsgegevens te delen; wanneer gewenst kan een adviesvraag ook anoniem gesteld worden aan de regisseurs.