login »

Advies- en Triagepunt

Het Advies- en Triagepunt is de ingang voor professionals. Hier komen alle adviesvragen, informatieverzoeken en aanmeldingen voor complexe casuïstiek binnen. Denk hierbij aan aanmeldingen voor Team Complexe Casuïstiek en Team Cas (Veiligheidsteam en Gezinsmanagement).

Adviesvragen kunnen door alle professionals gesteld worden. Informatieverzoeken en aanmeldingen complexe casuïstiek kunnen alleen worden gedaan door professionals die convenantpartner zijn van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant.

Kennisdeling, Advies en Routering

In de dagelijkse triage worden de meldingen besproken. Het Advies- en Triagepunt verbindt hierbij informatie, geeft advies en leidt een casus door naar de partner die qua expertise het beste aansluit bij de casus.

Vastgelopen casuïstiek

Bij zeer complexe casuïstiek kunnen regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (tijdelijk) de regie en coördinatie overnemen. Bijvoorbeeld wanneer partners tegen de eigen grenzen aanlopen of van mening blijven verschillen en een oplossing uitblijft.

Samenvattend

  • het Advies- en Triagepunt is een informatiecentrum voor professionals
  • het Advies- en Triagepunt geeft advies aan professionals
  • het Advies- en Triagepunt leidt casuïstiek door naar de meest geschikte partner
  • het Advies- en Triagepunt kan opschalen/ escaleren

Het is niet in alle gevallen nodig om vooraf persoonsgegevens te delen. Een adviesvraag kan ook anoniem gesteld worden aan de regisseurs.