login »

Aanpak complexe casuïstiek

Soms zijn problemen zo complex, dat reguliere zorg- en veiligheidsprocessen niet de gewenste oplossing bieden. Dan zijn regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. De regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant brengen professionals uit de zorg- en veiligheidssector bij elkaar.

Zonder verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor een gecoördineerde actie. De regisseurs bewaken de uitvoering van de afspraken en forceren vooruitgang als het proces stagneert; een innovatieve integrale aanpak op maat met een stevige regie op de aanpak.