login »

Het Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en gemeentelijke partners.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant werkt aan de veiligheid en leefbaarheid in de regio Midden-Brabant. Met als doel: minder overlast, minder criminaliteit en minder maatschappelijke uitval. Dit doen we onder andere door professionals te ondersteunen in casussen waar de reguliere hulpverlening niet toereikend is of vastloopt.

We geven advies, zorgen voor de juiste informatie en gaan met professionals in gesprek over oplossingen. Mocht het nodig zijn dan leiden we casuïstiek door naar de partner die qua expertise het beste aansluit bij de casus. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.

Soms zijn problemen zo complex, dat de regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis de regie en coördinatie oppakken.

Wij werken met en voor onderstaande gemeenten in de regio Midden-Brabant: