login »


Op deze pagina kunt u uw casus aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant of bij het Team Bemoeizorg Tilburg. Maak hieronder uw keuze:


Aanmelden casus bij Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

Als u een casus wilt aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant, kunt u gebruikmaken van dit aanmeldformulier Zorg- en Veiligheidshuis Midden-BrabantAanmelden casus bij Team Bemoeizorg Tilburg

Het Team Bemoeizorg Tilburg richt zich op kwetsbare burgers die het contact met de hulpverlening zijn kwijt geraakt, of nooit hebben gevonden. In het team participeren de kernpartners GGz Breburg, Amarant, Novadic-Kentron, SMO Traverse en GGD Hart voor Brabant. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met andere partijen zoals woningcorporaties, politie, gemeente, pastoraal werk, buurthuizen, maatschappelijk werk en huisartsen.

Middels dit aanmeldformulier Team Bemoeizorg Tilburg kunt u meldingen doorgeven aan het Team. Nadat uw melding is ontvangen wordt deze op de eerstvolgende dinsdag besproken. Daarna nemen wij telefonisch contact met u op. Wij geven aan u door welke hulp mogelijk is en wie van het team de contactpersoon is voor deze melding.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.