login »

Team Bemoeizorg

Team Bemoeizorg richt zich op kwetsbare burgers die het contact met de hulpverlening zijn kwijt geraakt, of nooit hebben gevonden. Er zijn problemen op verschillende levensgebieden en de problemen zijn complex. Denk hierbij aan psychiatrie, lichamelijke, psychosociale en/of verslavingsproblemen. Het zijn mensen die sociaal kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben maar deze zorg ernstig mijden. Vaak is er sprake van overlast voor de omgeving, of trekt iemand zich daar volledig uit terug.

U kunt een beroep op ons doen, wanneer er nog geen andere hulpverleners zijn ingeschakeld en de problemen een structureel karakter hebben:

  • drugs-, medicatie-, en alcoholmisbruik
  • psychiatrische problemen
  • straatprostitutie
  • ernstige vereenzaming (stille problematiek)
  • verwaarlozing of vervuiling van mensen die op straat leven
  • ernstige verwaarlozing of vervuiling bij mensen thuis
  • mensen die dreigen een gevaar voor zichzelf of voor anderen te vormen

Hoe werken wij?

Team Bemoeizorg Tilburg biedt gevraagd en ongevraagd hulp. Actief outreachend, dat wil zeggen: we gaan er op uit. We zoeken cliënten op in hun eigen woon- en leefomgeving. Dit maakt de situatie vaak letterlijk inzichtelijk. We begeleiden de cliënt naar passende hulpverlening. Soms betreft dit een korte interventie, vaker gaat het om langdurig contact waarin vertrouwen de belangrijkste rol speelt. Pas op het moment dat wij zeker weten dat de cliënt op de juiste plaats terecht gekomen is, ronden we het contact af.

Aanmelden

Zowel particulieren (familie/mensen uit de directe omgeving) als professionals kunnen personen in een zorgwekkende situatie bij ons melden. Maak hiervoor een melding bij Team Bemoeizorg via het aanmeldformulier. Uw melding wordt op de eerstvolgende dinsdag besproken. Daarna nemen we contact met u op. We geven aan welke hulp mogelijk is en wie van het team de contactpersoon is voor deze melding.

Team Bemoeizorg Tilburg is een samenwerkingsverband van GGz Breburg, Amarant, Novadic-Kentron, SMO Traverse en GGD Hart voor Brabant.

Adres Team Bemoeizorg Tilburg:
Spoorlaan 448
5038 CH Tilburg
Telefoon: 06 - 504 905 10

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.