login »

Sociale wijkteams

Onderstaand vindt u een overzicht van de sociale wijkteams van de betrokken gemeenten:

Praatplaat Tilburg

In Tilburg zet een heel netwerk aan mensen en organisaties zich in voor de gezamenlijke ambitie dat al onze inwoners mee kunnen doen, veilig kunnen opgroeien en dat we onrust en overlast in onze wijken voorkomen. Deze Praatplaat Tilburg laat zien wie, wat doet.

Praatplaat Regio

Klik hier voor de Praatplaat Regio Hart van Brabant.