login »

Verzoek tot onderzoek indienen (Jeugdbeschermingstafel)

Aanmelding Jeugdbeschermingstafel

Bij grote zorgen over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen, waarbij u meent dat hulp in een gedwongen kader nodig is, kunt u zich richten tot de Jeugdbeschermingstafel.

Aanmelden bij de Jeugdbeschermingstafel gaat via het indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO). U mailt het volledig ingevulde VTO met relevante bijlagen naar: info@jeugdbeschermingstafelMB.nl.

Attentie:

Wanneer sprake is van een acute onveilige situatie kunt u contact opnemen met de Raad voor de Kinderbescherming, tel. 076-5255800. Buiten kantooruren: CIT, tel. 0800-8013.

Wie mag een VTO indienen?

 • Sociaal Wijkteam
 • Veilig Thuis
 • Gecertificeerde Instelling Jeugdzorg
 • Team CAS

Deelnemers Jeugdbeschermingstafel

 • ouder(s) / verzorger(s) / optioneel: kinderen vanaf 12 jaar
 • melder
 • voorzitter, namens de gemeenten Regio Hart van Brabant
 • medewerker Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
 • medewerker wijkteam

Besluit Jeugdbeschermingstafel: twee opties

 • De Raad voor de Kinderbescherming gaat onderzoek doen.
 • De Raad voor de Kinderbescherming gaat (nog) geen onderzoek doen, omdat alsnog met vrijwillige hulpverlening de ontwikkelingsbedreiging/onveiligheid kan worden afgewend. Hier worden duidelijke afspraken over gemaakt.

Meer informatie

Voor vragen over de Jeugdbeschermingstafel kunt u een mail sturen aan: info@jeugdbeschermingstafelMB.nl of bellen met de voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel, telefoonnummer 06-50039134.