login »

Activiteiten

Terugblik op 2021 én vooruitblik op 2022
Met trots presenteren wij het jaarverslag van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Het is een terugblik op 2021 én een vooruitblik op 2022, het jaar dat wij ons 20-jarig bestaan vieren. Wij wensen u veel leesplezier!


Impressie Ontwikkelplein
Op 19 oktober 2021 organiseerde het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant het Ontwikkelplein. Het werd een inspirerende dag met zeer betrokken netwerkpartners uit het straf- en zorgdomein. Middels de “werkplaatsen” en “ontmoetingen” gingen de professionals met elkaar in gesprek over hun werk in de dagelijkse praktijk.

Leren van elkaars opvattingen, samen zoeken naar oplossingen en zo de samenwerking versterken in de aanpak van complexe casuïstiek. Voor een sfeerimpressie van de dag nodigen wij u uit om de visuals en onderstaande video te bekijken:

Het is mogelijk dat onderstaande video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube

In 2022 zullen meerdere Zorg- en Veiligheidshuizen een Ontwikkelplein organiseren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is initiator van de methode van het Ontwikkelplein en mede financier van dit event.

Rapport 'Omdat het altijd beter kan'
In de Toezichtsraad van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant van 19 november 2020 is ingestemd met het onderzoeken van de vraag hoe het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant van toegevoegde waarde kan zijn in de samenwerking tussen strafpartners en zorgpartners, bedoeld om multi-complexe casuïstiek effectief aan te pakken. Dit in het kader van een strategische meerjarenvisie Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant en in navolging op het landelijk kader. Het onderzoek is uitgevoerd door V-square BV.
download rapport


Artikel magazine IPA
In het voorjaar van 2021 verscheen dit artikel in IPA (International Police Association), het magazine van de politie in district Zeeland – West-Brabant en Brabant-Oost.
download artikel