login »

Aanmelding complexe casuïstiek

Attentie: aanmeldingen voor Team Bemoeizorg verlopen via de deze link.

Aanmelding Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

Middels onderstaande link kunnen professionals van onze convenantpartners complexe casuïstiek aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Wilt u als professional (wel of geen convenantpartner) vooraf overleg, dan kunt u contact met ons opnemen via mail (advieszvh@tilburg,nl) of telefonisch (013-7516750, ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur).

Let op: inloggen via Internet Explorer kan problemen opleveren.