login »

Aanmelding complexe casuïstiek

Attentie: aanmeldingen voor Team Bemoeizorg verlopen via de deze link.

Aanmelding Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

Middels onderstaande link kunnen professionals van onze convenantpartners complexe casuïstiek aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Wilt u vooraf overleg of bent u geen convenantpartner, dan kunt u contact met ons opnemen via mail (advieszvh@tilburg.nl) of telefonisch (013-7516750, werkdagen tussen 9 en 17 uur).

Let op: inloggen via Internet Explorer kan problemen opleveren.