login »

Aanmelding complexe casuïstiek

Wanneer meldt u complexe casuïstiek aan?

Hier kunt u uw casus aanmelden als de reguliere zorg- of veiligheidsprocessen geen oplossing (meer) bieden. Twijfelt u of een casus geschikt is voor het Zorg- en Veiligheidshuis? Dan kunt u vooraf overleggen met het Kennisknooppunt. Ook als u hulp wilt bij het invullen van
het aanmeldformulier, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 013-7516750 (werkdagen tussen 9 en 17 uur).

Let op: maakt u zich ernstige zorgen om iemand die hulp nodig heeft, maar dit zelf niet wil of kan regelen? En hebben de problemen een structureel karakter (bv. verslaving, psychiatrie, sociale problematiek, ernstige verwaarlozing of vervuiling)? Neem dan contact op met Team Bemoeizorg.

Wat kun je als melder verwachten, na het indienen van het aanmeldformulier?

Binnen twee werkdagen nemen we contact met u op. De regisseurs screenen eerst de aanmelding. Ze verzamelen en verrijken informatie over uw casus en beoordelen welke inzet nodig en passend is. U wordt geïnformeerd over het besluit, inclusief onderbouwing en advies. Er zijn vier mogelijkheden:

Gegevens aanmelder

Gegevens gezinssysteem/individu

Individu

Ander gezinslid 1 (optioneel)

Ander gezinslid 2 (optioneel)

Ander gezinslid 3 (optioneel)

Ander gezinslid 4 (optioneel)

Gegevens betrokken organisaties (denk ook aan justitie partners):

Organisatie 1

Organisatie 2

Organisatie 3

Organisatie 4

Samenvatting van de melding: geef in 4-10 zinnen de kern van de melding weer*

Informatie per leefgebied (huidig functioneren / korte omschrijving, evt. puntsgewijs van de kernproblematiek)

Waarom schaalt u op naar het Zorg- en Veiligheidshuis?

Melder van deze casus heeft betrokkene(n) in kennis gesteld van bespreking in het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant*

Betrokkene mag door het ZVH MB via een brief in kennis gesteld worden dat hij/zij besproken wordt*

Opmerkingen

Hoeveel is 84 - 7 ?

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.