login »

Het Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant werkt aan de veiligheid en leefbaarheid in de regio Midden-Brabant. Met als doel: minder overlast, minder criminaliteit en minder maatschappelijke uitval. Dit doen we o.a. door professionals te ondersteunen in casussen waar de reguliere hulpverlening niet toereikend is of vastloopt.

We geven advies, zorgen voor de juiste informatie en gaan met professionals in gesprek over oplossingen. Mocht het nodig zijn dan leiden we casuïstiek door naar een partner die het beste in staat is de problemen op te lossen. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en gemeentelijke partners.

Wij werken met en voor onderstaande gemeenten in de regio Midden-Brabant: