login »

Veelplegers

De veelplegers worden door de betrokken partijen besproken in het Justitieel Casusoverleg Veelplegers en tijdens het Casusoverleg Veelplegers. Hier worden afspraken gemaakt over de te ondernemen acties. De veelplegers komen ook nog aan bod tijdens het Gemeentelijk Zorgoverleg.