login »

Jeugd

Binnen het Zorg & Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland is veel aandacht voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die strafbare feiten plegen, of zich in een situatie bevinden die in de toekomst voor problemen kan zorgen. Om deze jongeren snel een passende straf te geven en ervoor te zorgen dat ze de juiste ondersteuning en hulpverlening krijgen - om (verder) afglijden naar een criminele carrière te voorkomen - werken binnen het Zorg & Veiligheidshuis verschillende instanties nauw samen.
 

Voor jeugd zijn er drie overlegvormen:

Justitieel Casus Overleg Jeugd (JCO Jeugd)

Hierin worden alle jongeren besproken die de week ervoor in aanraking zijn gekomen met de politie en als verdachte zijn aangemerkt voor een strafbaar feit. Deelnemers aan dit overleg zijn: politie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg/Jeugdreclassering, en sinds de totstandkoming van het Zorg & Veiligheidshuis, leerplichtambtenaren en Bureau Halt.

Afhankelijk van het strafbare feit en de persoonlijke omstandigheden van een jongere wordt tijdens het JCO Jeugd bepaald of hij bijvoorbeeld op een JOM (taakstrafzitting voor minderjarigen) moet verschijnen of een transactievoorstel per post ontvangt.

Risico-overleg Jeugd

Dit is een preventief overleg dat zich richt op jongeren van 12 tot en met 18 jaar die een grote kans hebben op maatschappelijke uitval en/of criminaliteit; de zogenoemde risicojongeren. De jongeren worden via het JCO aangemeld voor het Risico-overleg.

Het gaat dan om jongeren die tijdens het JCO besproken zijn, maar hun zaak is geseponeerd. Uit de stukken blijkt echter dat er zorgen zijn over hun toekomst. Bij dit overleg zijn politie, Halt, Leerplicht, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg betrokken.

Trajectberaad

Tijdens het Trajectberaad worden minderjarigen besproken die zijn ingestroomd in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Meestal gaat het om jongeren die op verdenking van een strafbaar feit in voorlopige hechtenis zitten. Maar ook die jeugddetentie moeten uitzitten of een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. Tijdens het overleg worden trajectdoelen vastgesteld en afspraken gemaakt. Het hoofddoel is dat de jongere na zijn verblijf in de jeugdinrichting passend nazorg aangeboden krijgt.

Door het Trajectberaad moet het niet meer voorkomen dat jongeren die de JJI verlaten, vergeten worden en daardoor tussen wal en schip vallen. Deelnemers aan dit overleg zijn: Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering (van Bureau Jeugdzorg en van William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, (volwassen) reclassering en de gemeenten.