login »
In het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland zijn de justitiele keten en de zorg-en welzijnsketen fysiek aan elkaar gekoppeld, om op een zo effectief mogelijke wijze criminaliteit, recidive en overlast tegen te gaan en daarmee de (sociale) veiligheid in Zeeland te verhogen.

Uitgangspunt voor de samenwerking tussen de ketenpartners is het leveren van maatwerk door voor elke in het Zorg- en Veiligheidshuis besproken casus een persoonsgerichte aanpak vast te stellen. Bij die persoonsgerichte aanpak wordt de omgeving betrokken (een gezin, een plan). De beschikbare informatie wordt gebruikt om een zo sluitend mogelijk plan te maken, gericht op ondermeer de volgende doelgroepen:

  • jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie, justitie;
  • veelplegers (meer-en minderjarigen);
  • plegers van huiselijk geweld;
  • slachtoffers

Doelgroepen kunnen uiteraard uitgebreid worden, met inachtneming van de capaciteit en de visie van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.