login »


In het Veiligheidshuis NOG worden veiligheidsproblemen in de regio Noord- en Oost-Gelderland gezamenlijk door gemeenten, politie, justitie en zorgorganisaties aangepakt.

Het Veiligheidshuis NOG richt zich op:

  • Jeugd: waaronder ook nazorg jeugdige ex-gedetineerden.
  • Overlast: jeugdoverlast maar ook het type overlast dat wordt behandeld in lokale zorgketens.
  • Huiselijk Geweld: in navolging van Apeldoorn en Doetinchem wordt hiervoor casusoverleg georganiseerd.
  • Veeplegers en nazorg ex-gedetineerden: voortzetting casusoverleg veelplegers en versterken gezamenlijke aanpak nazorg onder regie van gemeenten.

De aanpak richt zich vaak op personen. Deze persoonsgerichte aanpak, door middel van casusoverleggen, is de basis voor het Veiligheidshuis NOG.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.