login »

Veiligheidshuis IJsselland

Sinds 2010 is het Veiligheidshuis IJsselland actief. Vanaf die tijd is er samen met het veld bepaald hoe de visie voor het Veiligheidshuis in de regio IJsselland eruit zou moeten zien, met als basis de bestaande netwerken waarin afstemming tussen zorg en justitieketen plaatsvindt.

Om de samenwerking tussen zorg en justitieketen te verbeteren en daar waar nog geen samenwerking is - of onvoldoende slagkracht heeft - een impuls te geven. Er wordt gewerkt voor de regio IJsselland vanuit twee overleglocaties in Zwolle en Deventer. De aandachtsgebieden voor Veiligheidshuis IJsselland zijn: nazorg aan ex-gedetineerden, aanpak van veelplegers, jeugd en huiselijk geweld.

Het Veiligheidshuis IJsselland staat voor: verbinden, samenwerken en oplossen.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.