login »


Veiligheidshuis wordt Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen

3 juni 2019

De twaalf gemeenten in de provincie Groningen hebben vorige week een convenant met justitiële partners en zorginstellingen ondertekend. Aanleiding is de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis naar het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen, kortweg AVZ.

Convenant

Met het convenant verbinden alle partijen zich aan een intensieve en eenduidige manier van samenwerking. Hiermee kunnen zij cliënten met zeer complexe hulpvragen zo goed mogelijk helpen. Daarnaast draagt het bij aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Nieuw is de nauwere samenwerking tussen veiligheid en zorg. Burgemeester Peter den Oudsten tekende, als voorzitter van de stuurgroep AVZ Groningen, als eerste het convenant Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen.

Versterken

Het AVZ Groningen is een regionaal samenwerkingsverband tussen justitiële partners, zorginstellingen en gemeenten. De verschillende partners versterken elkaar, elk vanuit hun eigen deskundigheid en perspectief. Dit maakt het oplossen van complexe problemen makkelijker. Het AVZ Groningen brengt de juiste partijen met elkaar in contact, verzamelt en analyseert informatie, geeft advies en bewaakt de gemaakte afspraken. Taken zijn het organiseren van overleggen waar de partijen informatie uitwisselen over een cliënt en waar zij samen een persoonsgericht plan maken.

Mooi moment

Burgemeester Peter den Oudsten, voorzitter van de stuurgroep Actiecentrum AVZ: ‘Dit is een mooi moment om te markeren hoe we in heel Groningen samenwerken om mensen met hele complexe problemen te helpen. We beschermen daardoor de cliënt, de samenleving en we geven passende zorg aan mensen die zwaar in de problemen zitten.’

Ondertekenaars

Ondertekenaars van het convenant zijn: de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde. Zorg- en veiligheidsinstanties die tekenen: Dienst Justitiële Inrichtingen, GGD Groningen, Het Kopland, Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord, Lentis, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Verslavingszorg Noord-Nederland.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.