login »

Ex-gedetineerden (nazorg)

Sinds 2009 is elke gemeente verplicht nazorg te bieden aan personen die vrijkomen uit detentie. Sinds medio 2012 wordt deze nazorg in Gooi en Vechtstreek regionaal geco├Ârdineerd vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV).

Dit levert meerdere voordelen op, zo heeft evaluatie-onderzoek uitgewezen. Vooral de mogelijkheid om snel en makkelijk verbinding met de partners van het ZVHGV te kunnen leggen, is een belangrijk pluspunt.

Naast een screening van elke gedetineerde bij ontslag uit detentie op de basisvoorwaarden voor re-integratie (bezit van een geldig ID-bewijs, onderdak, inkomen, inzicht in schulden en indien nodig schuldhulpverlening en indien geïndiceerd geestelijke gezondheidszorg), wordt een risicotaxatie gemaakt met als doel recidive te voorkomen.