login »

In het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (VHGV) werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit.

Doel van het Veiligheidshuis

Het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit, recidive daarvan voorkomen en perspectief bieden aan individuen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving.

Missie van het Veiligheidshuis

Het via netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en (andere) gemeentelijke partners, onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. De kracht van het veiligheidshuis is de unieke combinatie van strafrecht, hulpverlening en zorg.

Factsheet


Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.