login »

Werkwijze

Gerichte aanpak in vier specialismen

Professionals in het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid werken aan multiproblematiek rond vier specialismen:

  • jeugd en jeugdgroepen
  • volwassenen
  • geweld in huiselijke kring
  • en de zogenaamde O³ MultiProblematiek (Ongrijpbare, Ondoorgrondelijke problematiek die een Ontwrichtend effect heeft op de betrokkenen en de samenleving)

Methodieken en aanpakken

Rond elk specialisme zijn er methodieken en aanpakken ontwikkeld. Wij gebruiken ook kennis en methoden die elders in het land zijn ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht.
De Zorgvuldig, Snel en op Maat methode is daarvan een goed voorbeeld.

Over elk specialisme is wekelijks overleg met de ketenpartners.

Bekijk wat het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid doet