login »

Focus en uitgangspunt

De focus

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

De regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

Het uitgangspunt

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid zoekt samen met ketenpartners een oplossing daar waar anderen geen oplossing meer zien, voor problematiek die ketenoverstijgend is, altijd in verbinding met partners uit het strafrecht en de zorg.