login »

Wie zijn wij?

Het zorg en veiligheidshuis faciliteert de samenwerking tussen professionals van meerdere organisaties. De vaste kern van de twee zorg en veiligheidshuizen bestaat uit twee locatiemanagers (West Veluwe Vallei en Regio Arnhem), procesregisseurs, coördinator bedrijfsbureau, informatiecoördinatoren en een administratief ondersteuner. Deze medewerkers faciliteren het proces van samenwerking en richten zich onder meer op het dagelijks management, op procesregie en op informatiecoördinatie.

De procesregisseur van het zorg en veiligheidshuis is organisator van het Multi Disciplinair Overleg. Hij zorgt ervoor dat er een gezamenlijk plan van aanpak komt, stemt alle interventies van de verschillende instanties op elkaar af en houdt in de gaten dat iedereen zich aan de afspraken houdt. De procesregisseur bewaakt kortom het proces.

De informatiecoördinator van het zorg en veiligheidshuis ondersteunt de procesregisseur en verzamelt en bewaakt de informatie. Tevens zorgt een informatiecoördinator voor het vastleggen van de afspraken die het plan van aanpak vormen.

De medewerkers van het zorg en veiligheidshuis adviseren ook samenwerkende partners en bestuurders over lokale (veiligheids)problematiek.