login »

Wat doen wij?

Alle partners kunnen een probleem rond een persoon, (gezins)systeem of gebied inbrengen in het zorg en veiligheidshuis. Dit kan in de vorm van een adviesvraag of als aanmelding voor een overleg, met een aanmeldformulier. Er komt een Multi Disciplinair Overleg (MDO) als de casuïstiek passend is voor het zorg en veiligheidshuis. Hieraan nemen alle belanghebbende lokale en regionale ketenpartners deel. Maatwerk is het sleutelwoord: die partners aan tafel die nodig zijn voor een optimaal resultaat.

De partners in het overleg wisselen relevante persoons- en of systeemgerichte informatie uit op alle leefgebieden en analyseren de problematiek. Ze gaan niet ná elkaar, maar tegelijkertijd en in samenhang met een persoon en zijn systeem aan de slag. Op basis daarvan wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan. Dit maakt de aanpak effectiever en efficiënter.

Het plan van aanpak is een maatwerkcombinatie uit het repertoire van repressie, bestuurlijke interventies en zorg. Vastgelegd wordt wie, wat, wanneer gaat doen en welke monitoring nodig is. Door deze interventies op elkaar af te stemmen, versterken ze elkaar. Zo kan de strafrechtelijke aanpak dienen als stok achter de deur voor zorg- en hulpverlening. Op haar beurt kan de zorg- en hulpverlening een effectieve aanvulling zijn op de strafrechtelijke aanpak.