login »

Samenwerking en privacy

Binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Midden kennen we twee Veiligheidshuizen;

  • Zorg en veiligheidshuis Regio Arnhem - vestigingsplaats: Arnhem
  • Zorg en veiligheidshuis West-Veluwe Vallei -vestigingsplaats: Ede

Met ingang van 2014 werken de twee zorg en veiligheidshuizen nauw samen, waarbij er sprake is van één organisatiestructuur voor twee zelfstandige zorg en veiligheidshuizen met een eigen Stuurgroep en (deels eigen) ketenpartners. Sindsdien spreken we over de zorg en veiligheidshuizen Gelderland-Midden. De opbouw, werkwijze en structuur verschilt niet. Er is daarom één samenwerkingsconvenant en één privacyprotocol opgesteld die voor de beide zorg- en veiligheidshuizen geldt.

Downloads