login »

Werkwijze

Hoe werkt het Veiligheidshuis samen aan Veiligheid?

Een groep jongeren vernielt een bushuisje. Een zwerver veroorzaakt overlast. Een man slaat zijn vrouw. Om maar enkele meldingen, die we elke dag binnen krijgen in het Veiligheidshuis, te noemen. We bekijken deze meldingen allemaal en we ondernemen actie

Waar komen de meldingen vandaan?

De meeste meldingen krijgen we rechtstreeks van de politie, de rest komt binnen via andere partnerorganisaties. Iemand kan zich niet op eigen initiatief aanmelden bij het Veiligheidshuis.

Wat doen we met de meldingen?

De meldingen komen binnen bij het Meldpunt van het Veiligheidshuis. Na registratie worden deze gescreend door onze netwerkpartners. Aan de hand van de screening, bekijkt een procesmanager van het Veiligheidshuis welke vervolgactie ondernomen wordt.

Enkele vervolgacties zijn:

  • Doorverwijzen naar een partnerorganisatie, die bijvoorbeeld passende hulp biedt aan betrokkene;
  • Bespreken in een screeningsoverleg
  • Bespreken in een justitieel casusoverleg; onder regie van het Openbaar Ministerie
  • Bespreken in een zorgoverleg om de samenwerking tussen netwerkpartners op gang te brengen, om tot een (hulp)aanbod te komen;
  • Prioriteren voor integrale aanpak, dit is een kerntaak van het Veiligheidshuis.

Wat doen we als we prioriteren voor integrale aanpak?

De betrokkene, door ons cliënt genoemd, krijgt met hulp van het Veiligheidshuis de gelegenheid om zijn of haar problemen aan te pakken. Meestal gaat het om meervoudige complexe problemen op verschillende leefgebieden. Onder regie van het Veiligheidshuis en in samenspraak met de cliënt stellen de samenwerkende partners een persoonlijk plan van aanpak op. Aangezien een cliënt doorgaans niet alleen leeft, komt het steeds vaker voor dat gezins- of familieleden van de cliënt ook worden ondersteund.

Een plan van aanpak is niet vrijblijvend: er staan richtlijnen en bindende afspraken in, die door de cliënt en/of zijn familie nageleefd moeten worden. Vanaf het ondertekenen van het plan van aanpak door de cliënt en/of zijn familie, volgt het Veiligheidshuis maximaal drie jaar het verloop van het traject. Uitgangspunt daarbij is ‘vastpakken en niet meer loslaten' totdat alle betrokkenen hun leven weer op de rails hebben.

Zo werkt het Veiligheidshuis samen aan Veiligheid!

 


 
VOLG ONS OOK OP:                            

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.