login »

Over onze partners

Het Veiligheidshuis werkt snel en op maat. De partners wachten niet op elkaar maar gaan gelijktijdig van start. Zij zitten samen aan tafel om de problemen te bespreken en op te lossen. Waar voorheen een fax, telefoontje of brief nodig was, volstaat een afstemming op de gezamenlijke werkplek.

Het Veiligheidshuis is een informatiesteunpunt voor de partners in veiligheid; voor een heel concrete actie of voor het maken van beleidsmatige keuzes. Waar komen de daders vandaan? Wat hebben daders met elkaar gemeen? Om deze vragen te beantwoorden is het nodig om informatie van verschillende organisaties aan elkaar te koppelen en te analyseren. Niet voor niets is het Veiligheidshuis ook de werkplek van de veiligheidsanalist.

De ketenpartners willen ook investeren in het Veiligheidshuis. Hetzij door formatie in te zetten, hetzij door medefinanciering in de huisvestingskosten (bureau Slachtofferhulp).

De werkmethode binnen de constructie van een Veiligheidshuis is dus nadrukkelijk gericht op de versterking van de ketensamenwerking via de persoonsgerichte aanpak. In deze persoonsgerichte aanpak staat het (structureel) veranderen van gedrag voorop. Daarnaast worden vanuit het Veiligheidshuis preventieve acties geïnitieerd om criminaliteit en overlast te voorkomen. Voor daders is dat het er voor zorgen dat zij met hun criminele activiteiten stoppen door een gerichte aanpak van criminogene factoren, zoals een alcohol-, drugs- en gokverslaving, het ontbreken van een dagritme en een slechte thuissituatie. De veiligheids- en zorgketen worden hierdoor met elkaar verbonden. De meerwaarde van ketensamenwerking zit dus in de naadloze aansluiting van preventie, repressie en nazorg.

Handige links

Gemeente Sittard Geleen

Gemeente Beek

Gemeente Schinnen

Gemeente Stein

Provincie Limburg

Politie Limburg Zuid

Openbaar Ministerie

Rechtspraak

Slachtofferhulp

Penitentiaire Inrichtingen

Raad voor de Kinderbescherming

Bureau Jeugdzorg Limburg

Overzicht Jeugdzorg aanbod in Limburg

Halt Nederland

William Schrikkergroep

Steunpunt Huiselijk Geweld Limburg

Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

Reclassering Nederland

Stichting Mondriaan Zorggroep (Justitiele) Verslavingszorg

GGD Zuid Limburg

Sociale Kaart Zuid Limburg (uw link naar tal van zorgpartners)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid

Vrijwilligersorganisatie Humanitas

Maatschappelijke Opvangvoorzieningen-Limburg

Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek

Regionale Instelling Beschermende Woonvormen Heuvelland & Maasvallei


 
VOLG ONS OOK OP:                            

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.