login »


De kracht van dichterbij

Officiële opening Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

3 december 2018
Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek presenteerde vorige week woensdag trots officieel haar nieuwe onderkomen aan alle genodigden in het voormalige GGD-gebouw aan de Geleenbeeklaan in Geleen. De nieuwe huisvesting valt samen met een belangrijke volgende fase voor de ketenpartners in het Veiligheidshuis. Een fase waarin nóg meer de verbinding met elkaar moet worden gezocht, nu de regie voor zorg en veiligheid steeds meer in handen van de gemeenten komt te liggen.

“De kracht van deze nieuwe vorm van samenwerken komt voort uit een gezamenlijke grondslag, namelijk een integrale aanpak van personen en gezinnen met een meervoudige en complexe problematiek”, zegt burgemeester Cox. “Een gezamenlijke behuizing stimuleert een nauwere samenwerking en innovatie. Mede op basis van deze nieuwe ervaringen worden kennis en inzichten steeds verder ontwikkeld, uitgewerkt en verspreid. Ook wordt de algehele veiligheidsketen versterkt.”''


Burgemeester Sjraar Cox

Dagvoorzitter Maurice Gorissen heette iedereen van harte welkom in het Veiligheidshuis 'nieuwe stijl', waarna hij het woord gaf aan de ervaringsdeskundigen Mea en Kars Wuisman, moeder en zoon. Het verhaal van Kars, die een aantal jaren geleden in een psychose belandde met alle gevolgen van dien, was indrukwekkend en raakte de aanwezigen. "Verbind niet alleen met elkaar, maar vooral ook met de cliënt en zijn of haar naasten", riep Kars op. "Verbinden leidt tot verrassende resultaten."


Moeder en zoon: Mea en Kars Wuisman


Genodigden officiële opening

Tijdens de pauze kregen de genodigden een indruk van het gebouw. De open ruimten stimuleren directe informatieoverdracht en informeel overleg. De gesloten werkkamers nodigen uit voor werkzaamheden waarvoor meer privacy vereist is.

Na de pauze weerklinkt die nadruk op verbinding, de integrale blik, samenwerking en ook actiegerichtheid ook duidelijk in de speeches van de genodigde sprekers.
Monique Kollau, Teammanager Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek, ervaart de voordelen nu al: “Wij kunnen nu snel op actuele situaties inspelen, omdat iedereen hier in huis is. De medewerkers van verschillende ketenpartners zoeken elkaar op en lopen bij elkaar binnen. Deze vorm van samenwerking sluit naadloos aan bij de ontwikkeling en uitgangspunten van het gebiedsgericht werken en moet leiden tot innovatie en een versterking van de veiligheidsketen. Die integrale aanpak voor mensen met een meervoudige en complexe problematiek moet uiteindelijk zorgen voor minder overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval."

Ook Robert den Bold (officier van justitie), Petra Weijman (plv vestigingsdirecteur P.I. Sittard) en Nicole Mengelers (GGZ Zuyderland) spraken in een gezamenlijk vraaggesprek met de dagvoorzitter lovende woorden over de huidige manier van werken. Daarbij gaven zij hun visie op de praktijk van alledag en spraken zij uit wat het ideale toekomstbeeld zou moeten zijn.


Interview - van links naar rechts: Monique Kollau (teammanager Veiligheidshuis WM), Nicole Mengelers (GGZ Zuyderland), Petra Weijman (plv vestigingsdirecteur P.I. Sittard) en Robert den Bold (officier van justitie).

Aan het einde van het officiële deel van de opening is het convenant met de bestuurders getekend en spraken de genodigden nog samen na onder het genot van een hapje en een drankje.

Ondertekening convenant


Aanwezigen gaan het gesprek aan met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

In het Veiligheidshuis werken samen de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek, politie, Openbaar Ministerie, De Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Leger des Heils, Moveoo, GGZ-instellingen (Zuyderland, Mozaïk, Mondriaan) en verschillende zorgaanbieders.