login »

Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft als doel criminaliteit en overlast in het district te verminderen of te voorkomen. De veiligheidsbeleving onder de burgers moet verbeterd worden. Met veel ambitie zet het Veiligheidshuis zich daarvoor in.

Veiligheidsbeleving

Het grootste deel van de veel voorkomende criminaliteit en overlast wordt veroorzaakt door jeugdige en volwassen veel- en meerplegers, harde kern- of risicojongeren, daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld en zorgwekkende zorgmijders. Minder recidive zorgt voor minder criminaliteit en minder overlast en een hogere mate van veiligheidsbeleving. Dát is het devies van het Veiligheidshuis!

Partners onder één dak

Hoe wil het Veiligheidshuis dit bereiken? Door te werken aan een persoonsgerichte levensloopbenadering van de doelgroepen, door sleutelfunctionarissen onder één dak (ook fysiek) bijeen te brengen. Deze manier van samenwerken moet leiden tot het effectiever terugdringen van de veel voorkomende criminaliteit en door burgers ervaren overlast.

De meerwaarde van het samenwerkingsverband zit vooral in de aansluiting van de preventieve én repressieve aanpak en de aansluiting met het nazorgtraject. Het Veiligheidshuis gaat ervoor! Partners in veiligheid onder één dak.


 
VOLG ONS OOK OP:                            

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.