login »

ZSM

Zorgvuldig, snel en op maat. Oftewel: ZSM. Een methodiek van de strafketen -onder regie van het OM- die sinds 2012 in het hele land wordt ingezet.

Betekenisvolle interventie

Iedereen die is aangehouden voor een veelvoorkomend misdrijf, zoals auto-inbraak, winkeldiefstal en vernieling, wordt binnen zes uur besproken met het doel om zo snel en betekenisvol mogelijk de meest passende afdoeningsmogelijkheid inzetten (betekenisvolle interventie: betekenisvol voor dader, slachtoffer, directe omgeving en samenleving). Dit kan straf zijn, maar ook een alternatieve of aanvullende (zorg)interventie.

Plusvariant

ZSM voor de regio Rotterdam-Rijnmond is gevestigd op dezelfde
locatie als het Zorg- en Veiligheidshuis en kent een plusvariant. Dit betekent dat niet alleen de strafrechtketen betrokken is, maar juist ook gemeente, Veilig Thuis en Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond. Hierdoor ontstaat een completer beeld van de zaak en de persoon, waardoor een betere afdoeningsbeslissing genomen kan worden Ook de beslissing of er sprake is van een zo zware complexiteit dat overdracht naar het Veiligheidshuis nodig is, kan door de betrokkenheid van het sociale domein beter gefundeerd genomen worden.

PublicatiesFactsheet ZSM

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.