login »

Werkwijze

Vastpakken en niet meer loslaten!

Onder dit motto richt het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond zich op ‘complexe casussen’. Dit zijn mensen die zich niet alleen schuldig maken aan misdrijven zoals inbraken, overvallen of huiselijk geweld maar ook ernstige problemen hebben. Ze zijn bijvoorbeeld verslaafd, hebben psychiatrische ziekten, een verstandelijke beperking, schulden, geen dagbesteding etc. Daarbij veroorzaken zij onveiligheid en ernstige en hardnekkige overlast.

Systematische aanpak

Deze complexe problematiek wordt besproken in het (wekelijkse) casusoverleg. Hier zitten de professionals van de betrokken organisaties bij elkaar. Zij wisselen relevante informatie uit en analyseren de problematiek. Wat speelt er op het gebied van criminaliteit/overlast, werk-/dagbesteding, inkomen, huisvesting en gezondheid? Deze systematische aanpak leidt tot op elkaar afgestemde en elkaar versterkende interventies vanuit het straf-, bestuurs- en civielrecht en de zorg, inclusief de mogelijkheden die gemeenten kunnen bieden, zoals schuldhulpverlening en opvoedondersteuning.

Klik hier om de afbeelding in groot formaat te bekijken.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.