login »

Over ZVHRR

Voor een succesvolle aanpak van criminaliteit, ernstige overlast en gezinnen met veelsoortige en hardnekkige problemen, is vaak meer nodig dan zorg of straf alleen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een integrale aanpak hiervoor het meest effectief is; persoons- of systeemgericht, met aandacht voor achterliggende problemen en de omgeving.

Om deze hardnekkige problematiek aan te kunnen pakken, moeten gemeenten, zorgpartners en justitiepartners nauw samenwerken. Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) is hiervoor de aangewezen plek. Hier komen organisaties bij elkaar, wisselen informatie uit en stellen een integraal plan van aanpak op dat gevolgd en zo nodig bijgesteld wordt.

Het ZVHRR is dé plek waar justitie-, zorg en bestuurlijke keten samenkomen. Dit gebeurt daadwerkelijk onder één dak, aan één tafel, 5 dagen per week. Deze gezamenlijke aanpak is niet alleen effectiever, maar zorgt er ook voor dat overheidsgeld efficiënter wordt besteed.