login »

Opdracht

Een web van veiligheid

De belangrijkste opdracht voor het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR), is het verbinden van de aangesloten partners in de gemeenschappelijke doelstelling: bijdragen aan een veilige(re) samenleving en vermindering van recidive. Het vormt een web waar vele lijnen samenkomen. Een fysieke plek in de regio, waar partners elkaar ontmoeten en rechtstreeks samenwerken. Een knooppunt van experts, kennis en informatie.

Persoons- en systeemgericht

De werkwijze is persoons- en systeemgericht, altijd met het oog op het slachtoffer en de samenleving (gebiedsgericht). Het ZVHRR werkt aan veiligheid vanuit het besef dat voor het behalen van resultaten voor deze complexe problematiek een lange adem, doorzettingsvermogen én creativiteit onontbeerlijk zijn. Vastpakken dus! En niet meer loslaten.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.