login »

Opdracht

De belangrijkste opdracht voor het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR), is het verbinden van de aangesloten partners in de gemeenschappelijke doelstelling: bijdragen aan een veilige(re) samenleving en vermindering van recidive.

Het vormt een web waar vele lijnen samenkomen. Een fysieke plek in de regio, waar partners elkaar ontmoeten en rechtstreeks samenwerken. Een knooppunt van experts, kennis en informatie.