login »

Koning Willem-Alexander bezoekt Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

21 februari 2019
Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 19 februari een bezoek gebracht aan ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Dit werkbezoek maakte onderdeel uit van een bezoek aan de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken en stond in het teken van veiligheid, wonen, wijkvernieuwing, jeugdzorg en ondernemerschap.

De Koning was onder de indruk van de wijze waarop alle organisaties die zich bezighouden met opsporing, vervolging en zorg in het Veiligheidshuis onder één dak intensief samenwerken. De Koning kreeg samen met burgemeester Aboutaleb en de directeur Veiligheid van de gemeente Rotterdam een toelichting op het Advies- en Triage Punt ATP (voorheen Regionaal Informatie en Kennisknooppunt RIKK), ZSM en het Veiligheidshuis.

Casusoverleg in het Veiligheidshuis

Bij ZSM wordt door het Openbaar Ministerie en de ketenpartners zo snel en effectief mogelijk de meest passende afdoeningsmogelijkheid ingezet, waar mogelijk gecombineerd met aanvullende interventies vanuit (gedwongen) zorg, hulpverlening of bestuursrechtelijke maatregelen, bij veel voorkomende misdrijven: 7 dagen in de week en 14 uur per dag.

Vervolgens woonde de Koning een casusoverleg bij in het Veiligheidshuis. Daar krijgen jaarlijks 2.000 personen uit de Rotterdamse regio met complexe problematiek een persoonsgerichte aanpak waarbij ook naar de ouders, broertjes en zusjes wordt gekeken Ook wordt er ingezet op de mogelijke slachtoffers, met name bij Huiselijk Geweld.

Kroon op ons werk

“Het is voor de mensen die bij ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond werken een enorme eer en een kroon op ons werk dat de Koning ruim aandacht heeft besteed aan de wijze waarop wij met de partners uit het bestuurlijke-, sociaal-, civiel- en strafrechtelijke domein samenwerken voor een veilige Rotterdamse regio”, aldus Esther Jongeneel, manager van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR).

Uniek selectie-instrument

Het VHRR heeft een Advies- en Triage Punt dat, door middel van het selectie-instrument (‘de foto’) de aangehouden verdachten voor ZSM of de melding uit het veld bij het VHRR over een persoon waar zorgen over zijn, in beeld brengt. In 2018 zijn bijna 24.000 personen in kaart gebracht door alle beschikbare informatie te combineren en zo de juiste straf- en zorgmaatregelen te kunnen treffen.

Het is een uniek selectie-instrument waarvoor ook buiten Rotterdam grote interesse bestaat. Dat in combinatie met de manier van samenwerken in Rotterdam, waarbij wij met partners vanuit zorg en straf - 7 dagen per week onder één dak samenwerken - is bijzonder en tot nu toe uniek in Nederland.


Bezoek aan de ZSM in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Op de foto burgemeester Aboutaleb, Koning Willem-Alexander, procesregisseur ZSM Rob Ducaneaux en manager VHRR Esther Jongeneel.


Esther Jongeneel geeft uitleg over de Verdachtenmonitor aan Koning Willem-Alexander, André Vervooren en burgemeester Aboutaleb.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.