login »

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) is een samenwerkingsverband van partners uit de bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen. Onder één dak werken wij samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en of verdachten van strafbare feiten.

Het Veiligheidshuis grijpt in op de persoonlijke omstandigheden van onze cliënten om recidive te voorkomen. De kern van deze aanpak is een combinatie van straf en zorg. Door onder één dak samen te werken zijn de lijnen kort. De partners werken niet meer na of langs elkaar, maar gelijktijdig met elkaar.

Onder het motto van ‘vastpakken en niet meer loslaten’ levert het Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de regio.