login »Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) is een samenwerkingsverband van organisaties uit de bestuurlijke-, straf-, civiele- en zorgketen. Onder één dak werken zij samen aan de persoonsgerichte aanpak van mensen/gezinnen met “complexe problematiek”, zoals ernstig overlastgevende personen en/of verdachten van strafbare feiten bij wie sprake is van ernstige en hardnekkige multiproblematiek.

Om deze problematiek aan te kunnen pakken, is samenwerking tussen de verschillende domeinen (justitie (straf- en civiel) zorg en gemeente) nodig.

Maatwerk

Het ZVHRR grijpt in op de persoonlijke omstandigheden van de cliënten om recidive te voorkomen. De kern van deze aanpak is maatwerk: welke interventie past het beste in deze fase bij deze persoon: persoonsgerichte aanpak/een systeemgerichte aanpak. Door onder één dak samen te werken, zijn de lijnen kort. De partners werken niet meer na of langs elkaar, maar gelijktijdig mét elkaar.

Vastpakken en niet meer loslaten

Onder het motto ‘vastpakken en niet meer loslaten’ levert het ZVHRR een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de regio.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.