login »

height=

Wie zijn wij?

Samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en gemeenten

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en 26 gemeenten in de veiligheidsregio Utrecht.

Het VHRU faciliteert de samenwerking binnen de aanpak van plegers van ernstige overlast en criminaliteit die kampen met complexe problematiek. De problematiek speelt zich bij deze plegers af op meerdere leefgebieden waarbij alleen een zorgvuldig afgewogen combinatie van zorg, straf en hulpverleningsmaatregelen een duurzame oplossing biedt.
boven

Werkwijze in het kort

Het VHRU bundelt de krachten van justitiële organisaties, zorgorganisaties en gemeenten door casusoverleggen met deze partijen te organiseren over complexe casussen. In het casusoverleg analyseren de partijen elk vanuit hun eigen perspectief en expertise de individuele problematiek binnen elke casus en stellen zij een gezamenlijk gedragen plan van aanpak op. In de uitvoering van het plan is elke betrokken partij verantwoordelijk voor haar eigen aandeel. Het VHRU monitort de uitvoering en de voortgang van deze persoonsgerichte aanpak.
boven

Doel

De samenwerking die het VHRU tussen gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties bewerkstelligt, is gericht op gedragsverandering van en zorg voor burgers die te kampen hebben met complexe problematiek. Hierdoor draagt het VHRU bij aan het verminderen en voorkomen van strafbare feiten. Het Zorg- en Veiligheidshuis levert zo een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 26 gemeenten van de veiligheidsregio Utrecht.
boven

Samenwerkingspartners

De volgende partijen zijn vertegenwoordigd in het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht:

Gemeenten uit de regio Utrecht
Gemeente Utrecht, Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Ronde Venen, Eemnes, Utrechtse Heuvelrug, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Stichtse Vecht, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist

De burgemeesters van de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de stad.

Altrecht
Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychische problemen terecht kunnen voor specialistische hulpverlening.

Dienst Justitiële Inrichtingen / NIFP
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Het ZVH Regio Utrecht werkt nauw samen met de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein en de Penitentiaire Inrichting voor vrouwen in Nieuwersluis.

Het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) is het kennisinstituut voor forensische psychiatrie en psychologie. Het NIFP biedt onafhankelijke psychiatrische en psychologische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners.

GGZ Centraal
GGZ Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. De gemeenten en de ggz staan voor de taak om mensen met psychische en psychiatrische problematiek zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom is de samenwerking tussen gemeenten en ggz zo belangrijk. GGZ centraal heeft een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg, ook voor kinderen en jongeren.

Inforsa
Inforsa is een instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht. Inforsa biedt zorg aan mensen die problemen hebben door gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of door gokken.

Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.

Openbaar Ministerie
Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en de plegers ervan worden vervolgd.

Politie Midden-Nederland
De politie is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie.

Raad voor de Kinderbescherming
De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld als de omstandigheden van een kind en gezin zorgelijk zijn. Ze komen ook in actie als de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of hulp afgewezen wordt.

Reclassering Nederland
Reclassering Nederland houdt toezicht op mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht en adviseert de Rechtbank bij het afdoen van strafzaken.

Samen Veilig Midden-Nederland
SAVE (Samen Veilig Midden-Nederland) vormt de toegang tot de jeugdzorg in de provincie Utrecht. Zij zijn er voor kinderen/jongeren tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders in situaties waarin er ernstige problemen zijn bij het opgroeien en de opvoeding.

boven

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.