login »

height=

Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU)

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en 26 gemeenten in de veiligheidsregio Utrecht.

Het ZVHRU faciliteert de gezamenlijke, persoonsgerichte aanpak van individuele overlastplegers en veroorzakers van criminaliteit in de regio. Hierbij ligt de focus op plegers van delicten met een grote impact op het slachtoffer (High Impact Crimes). Zie ook: Wie zijn wij? en Wat doen wij?

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht is ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht.

Achtergrond van Zorg- en Veiligheidshuizen

Het ZVH Regio Utrecht maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk van Zorg- en Veiligheidshuizen. Zorg- en Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van (ernstige) overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.


Kernboodschap Zorg- en Veiligheidshuizen

In 2017 is door de gezamenlijke Zorg- en Veiligheidshuizen een landelijke ‘kernboodschap’ vastgesteld:

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

De regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie.

Het Zorg en- Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.