login »

height=

Veiligheidshuis regio Utrecht

Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en 26 gemeenten in de veiligheidsregio Utrecht.

Het VHRU faciliteert de gezamenlijke, persoonsgerichte aanpak van individuele overlastplegers en veroorzakers van criminaliteit in de regio. Hierbij ligt de focus op plegers van delicten met een grote impact op het slachtoffer (High Impact Crimes). Zie ook: Wie zijn wij? en Wat doen wij?

Het Veiligheidshuis Regio Utrecht is per 1 januari 2013 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht.

Achtergrond van Veiligheidshuizen

Het Veiligheidshuis Regio Utrecht maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen. Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van (ernstige) overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

Animatie Veiligheidshuizen

In dit filmpje (bron: Ministerie van VenJ) wordt in drie minuten ‘het concept Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.


Kernboodschap (Zorg en) Veiligheidshuizen

In 2017 is door de gezamenlijke Veiligheidshuizen een landelijke ‘kernboodschap’ vastgesteld:

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

De regisseurs van het (Zorg- en) Veiligheidshuis brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie.

Het (Zorg en-) Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.