login »

height=


Veiligheidshuis Parkstad

Het Veiligheidshuis Parkstad is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken.

Het werkgebied van Veiligheidshuis Parkstad bestaat uit 7 gemeenten. Het Veiligheidshuis is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Kerkrade.

In totaal zijn er in Nederland 30 Veiligheidshuizen. Bekijk voor meer informatie de landelijke website van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

In onderstaande animatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt u kennis met onze aanpak.