login »

Veel gestelde vragen

Wil je meer weten over het Veiligheidshuis? Hier staan enkele veelgestelde vragen over het veiligheidshuis.

Om de leesbaarheid te bevorderen gebruiken we in onderstaande teksten de mannelijke persoonsvorm (hij). Deze is volledig inwisselbaar voor de vrouwelijk vorm (zij).

Wat is een veiligheidshuis?

In een Veiligheidshuis komen Politie, Openbaar Ministerie, Penitentiaire Inrichting, afdeling Sociale Zaken, Reclassering, Verslavingszorg en andere hulpverleningsinstellingen bij elkaar om voor en met de veelpleger een plan te maken. Met dit plan proberen we hem te helpen om zijn leven anders in te vullen. Tot nu toe kwam de persoon veel met Politie en Justitie in aanraking. Hij kwam in de gevangenis terecht en als de straf erop zat, was er feitelijk weinig veranderd voor deze persoon.

Dat proberen we nu op een andere manier aan te pakken door samen met de kandidaat te kijken wat er veranderd moet en kan worden. We gaan kijken of er goede huisvesting en dagbesteding is (lees werk), of dat er andere hulp voor iemand nodig is. We helpen om dit voor elkaar te krijgen.

Is deelname aan het Veiligheidshuis vrijwillig?

Ja en nee. Als iemand meedoet in het Veiligheidshuis, betekent dit dat hij iemand is die veel met Politie te maken heeft gehad. De kandidaat is meestal iemand die wil stoppen met recidiveren, maar heeft daar hulp bij nodig. Wij kunnen die hulp bieden, maar dan moet de kandidaat ook iets bieden: medewerking. De kandidaat mag geen nieuwe criminele feiten plegen. Hierover worden afspraken gemaakt.

En als de persoon geen zin meer heeft?

Dat kan altijd gebeuren. Maar daar doen wij wel wat mee. Wij gaan met de persoon in gesprek om te horen waarom hij geen zin meer heeft. Wil de persoon na dat gesprek weer door, dan gaan we ook samen door. Wil hij niet meer verder, dan gaat het Veiligheidshuis ook niet meer verder. Alle steun vanuit het Veiligheidshuis valt dan weg.

En verder niks meer?

Jawel. Het Veiligheidshuis geeft dan door aan Politie en Justitie dat de persoon niet meer meewerkt aan het plan van het Veiligheidshuis. Dit werkt (mogelijk) in zijn nadeel als hij weer met Politie en Justitie in aanraking komt. Als de kandidaat weer met Justitie te maken krijgt en weer in de gevangenis komt, krijgt het Veiligheidshuis te horen als hij weer vrijkomt. We gaan dan weer contact met hem zoeken en kijken of hij toch weer met het Veiligheidshuis verder wilt. We hebben dan wel eerst een gesprek over onze nieuwe samenwerking.

Hoe kan ik meer te weten komen?

Wilt u meer weten, bel dan met 0475 388 480 of stuur een e-mail naar: info@veiligheidshuismiddenlimburg.nl


Een initiatief van Limburgse Gemeenten, Provincie en alle deelnemende partners, want Samenwerken Werkt.