login »

Over onze partners

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg (ZVH) werkt snel en op maat. De partners wachten niet op elkaar maar gaan gelijktijdig van start. Zij zitten samen aan tafel om de problemen te bespreken en op te lossen. Waar voorheen, een telefoontje, e-mail of brief nodig was, volstaat een afstemming op de gezamenlijke werkplek.

Het ZVH is een informatieknooppunt voor de partners in zorg en veiligheid; voor een heel concrete actie of voor het maken van beleidsmatige keuzes. Waar komen de daders vandaan? Wat hebben daders met elkaar gemeen? Om deze vragen te beantwoorden is het nodig om informatie van verschillende organisaties aan elkaar te koppelen en te analyseren.

De werkmethode binnen de constructie van een ZVH is dus nadrukkelijk gericht op de versterking van de ketensamenwerking via de persoonsgerichte aanpak. In deze persoonsgerichte aanpak staat het (structureel) veranderen van gedrag voorop. Daarnaast worden vanuit het ZVH preventieve acties geïnitieerd om criminaliteit en overlast te voorkomen.

Voor daders is de aanpak gericht om hun criminele activiteiten te stoppen door een gerichte aanpak van criminogene factoren, zoals een alcohol-, drugs- en gokverslaving, het ontbreken van een dagritme en een slechte thuissituatie. De veiligheids- en zorgketen worden hierdoor met elkaar verbonden. De meerwaarde van ketensamenwerking zit dus in de naadloze aansluiting van preventie, repressie en (na)zorg.


Een initiatief van Limburgse Gemeenten, Provincie en alle deelnemende partners, want Samenwerken Werkt.