login »

Veiligheidshuis Midden-Limburg

Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast in het politiedistrict Midden-Limburg (gemeente Echt, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) te verminderen of te voorkomen. Met veel ambitie zet het Veiligheidshuis zich daarvoor in.

Veiligheidsbeleving

Het grootste deel van de veel voorkomende criminaliteit en overlast wordt veroorzaakt door jeugdige en volwassen veel- en meerplegers, harde kern- of risicojongeren, daders huiselijk geweld en notoire overlastveroorzakers. Minder recidive zorgt voor minder criminaliteit en minder overlast en een hogere mate van veiligheidsbeleving. Dát wil het Veiligheidshuis bereiken!

Partners onder één dak

Hoe wil het Veiligheidshuis dit bereiken? Door te werken aan een persoonsgerichte levensloop- benadering van de doelgroepen, door sleutelfunctionarissen onder één dak (ook fysiek) bijeen te brengen. Deze manier van samenwerken moet leiden tot het effectiever terugdringen van de veel voorkomende criminaliteit en door burgers ervaren overlast. De meerwaarde van het samenwerkingsverband zit vooral in de aansluiting van de preventieve én repressieve aanpak en de aansluiting met het nazorgtraject. Het Veiligheidshuis gaat ervoor! Partners in veiligheid onder één dak.

NIEUWS: Jaarplan 2016 Veiligheidshuis Midden-Limburg

Het jaarplan 2016 van het Veiligheidshuis Midden-Limburg is gereed. Dit jaar staan diverse thema’s en ontwikkelpunten centraal. In het jaarplan wordt nader ingaan op deze punten.
Lees meer

Wat is een Veiligheidshuis


Een initiatief van Limburgse Gemeenten, Provincie en alle deelnemende partners, want Samenwerken Werkt.