login »

Nieuws

ZVH Maastricht-Heuvelland, jaarplan 2023

22 december 2022
In dit jaarplan geeft het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland de speerpunten voor het jaar 2023 weer. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkellijnen van de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021.
lees meer

ZVH Maastricht-Heuvelland, jaarverslag 2020 en 2021

15 december 2022
Online jaarverslag van het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland over de jaren 2020 en 2021. De kern van het jaarverslag zijn de cijfers en scores per thema en uitgesplitst per gemeente. Hierdoor worden de cijfers en trends snel duidelijk. Als er sprake is van een opvallende trend of ontwikkeling, dan wordt deze apart geduid met een korte toelichting. Uiteraard zijn ook de financiële begrotingscijfers over 2020 en 2021 terug te vinden in het verslag.
lees meer

Derde nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

20 juni 2022
Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze derde, en tevens laatste, nieuwsbrief krijgen lezers inzicht in de behaalde resultaten en hoe deze worden geborgd. Ook wordt duidelijk hoe de partners na afronding van het project succesvol kunnen blijven samenwerken.
lees meer

Tweede nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

15 juli 2021
Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze tweede nieuwsbrief worden de ontwikkelingen binnen de twee pijlers van het project beschreven.
lees meer

Nieuwsbrief Governance Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg

10 mei 2021
Bent u geïnteresseerd in wat er speelt op het vlak van Governance Zorg en Veiligheid in Zuid-Limburg? Lees dan de gelijknamige nieuwbrief met de laatste ontwikkelingen en achtergronden.
lees meer

Eerste nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

6 mei 2021
Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze eerste nieuwsbrief worden de doelen van het project beschreven en komt een aantal betrokkenen aan het woord.
lees meer