login »

[foto/zuid-limburg/Zorg-en-Veiligheidshuis-Maastricht-Heuvelland-logo.png(width="250"")]

Casus aanmelden

U kunt als convenantpartner personen en eventuele gezinsleden aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis via het online aanmeldformulier.

Een aanmelding bij het Zorg- en Veiligheidshuis moet u vooraf bespreken met de betrokkene(n). Tenzij er bijzondere situaties zijn om betrokkene (nog) niet te informeren, bijvoorbeeld bij zwaarwegende veiligheidsbelangen (zie ook ons privacy statement).

Door op onderstaande link te klikken, wordt u doorverwezen naar de website van de Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. Hier kunt u direct het aanmeldformulier invullen.

Lukt aanmelden niet, neem dan contact op met ons.

Na het versturen

Na het versturen van het aanmeldformulier ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging. De intake wordt, namens u als de aanmeldende partij, zo snel mogelijk door ons in gang gezet. Wij nemen binnen 5 werkdagen (telefonisch) contact met u op. Op basis van de aangeleverde informatie en indien nodig verrijkt wordt de aanmelding gewogen. Dit kan tot twee uitkomsten leiden.

 • 1: Casus niet voor Zorg- en Veiligheidshuis
  De casus wordt niet in behandeling genomen voor procesregie:
  U ontvangt een advies (mondeling of schriftelijk).
 • 2: Casus wel voor Zorg- en Veiligheidshuis
  De casus is een zaak voor het (Z)VH. De casus wordt in behandeling genomen voor de volgende processtap.
  U wordt na het wegen van het besluit op de hoogte gesteld.

Criteria procesregie

Een casus dient te voldoen aan de criteria zoals vastgesteld binnen het landelijk kader van de (Zorg- en) Veiligheidshuizen.

 • Er is sprake van meerdere problemen die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden.
 • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal drang en dwang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken.
 • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te hebben).
 • Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

Afhankelijk van lokale afspraken kan in voorkomende gevallen ook multi-complexe casuïstiek aangemeld worden waarbij sprake is van stagnatie in de samenwerking binnen 1 keten.