login »

Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland

Het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken.

Het werkgebied van Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland bestaat uit de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Het Zorg- en Veiligheidshuis is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Maastricht.

Samenwerking Zuid-Limburg

Met ingang van 1 oktober 2021 maakt ons Zorg- en Veiligheidshuis onderdeel uit van de Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. De drie Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad werken intensief samen. Hiermee benutten we onze kennis beter, leren we van elkaar en zijn onze werkprocessen beter op elkaar afgestemd.

Voor meldingen hebben we op www.zlzvh.nl één centrale toegang voor heel Zuid-Limburg. Dat levert voor onze ketenpartners en regiogemeenten voordelen op in de aanpak van de complexe zorg- en veiligheidsproblematiek.

In totaal zijn er in Nederland 30 Zorg- en Veiligheidshuizen. Bekijk voor meer informatie de landelijke website van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.