login »

Zorg en Veiligheidshuis Hollands Midden

Het Zorg en Veiligheidshuis Hollands Midden is een samenwerkingsverband dat er naar streeft de regio tot één van de veiligste van Nederland te maken.

Dit doen wij, de ketenpartners van het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH), door vanuit twee locaties te sturen op een goede samenwerking en met elkaar stevig regie te voeren op een sluitende persoonlijke aanpak van degenen die overlast of criminaliteit veroorzaken of dringend zorg nodig hebben.

Het doel

  • Recidive terugdringen
  • Overlast en criminaliteit verminderen
  • Veiligheid in de regio vergroten

Het ZVH Hollands Midden bestaat uit twee locaties: Holland Rijnland (Leiden) en Midden Holland (Gouda). Op beide locaties werken partners uit de strafrechtsketen, bestuurssketen en zorgketen samen.

Reden voor deze samenwerking is het nog beter kunnen aanpakken van overlast, onveiligheid en criminaliteit. Op deze wijze wordt een veiliger en leefbaardere regio gerealiseerd. Samen zorgen de partners voor een sluitende keten: Niemand verdwijnt uit beeld en er worden gezamenlijk plannen van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Voor wie?

Het Zorg en Veiligheidshuis voorziet in een aanpak voor casuïstiek waarin sprake is van multiproblematiek en waarvoor meerdere ketens (zorg, straf, bestuur) nodig zijn om een plan van aanpak op te stellen.

Daarnaast wordt in het ZVH Hollands Midden ook de nazorg aan (ex-)gedetineerden gecoördineerd en vindt de Top60 aanpak in Gouda plaats binnen het Veiligheidshuis. Gemeenten kunnen lokale veiligheidsproblematiek altijd aanmelden bij het ZVH Hollands Midden.

Het Zorg en Veiligheidshuis fungeert tevens als informatieknooppunt. Alle partners en professionals kunnen contact opnemen met het ZVH voor vragen en/of laagdrempelig multidisciplinair advies.