login »

Regionale Zorgcoördinator Mensenhandel

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is uitbuiting van mensen. Het gaat om het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) met het doel die persoon uit te buiten.

Mensenhandel kent verschillende vormen, en kan onder deze categorieën worden onderverdeeld: seksuele uitbuiting, (overige) arbeidsuitbuiting en gedwongen dienstverlening, criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij, en gedwongen orgaanverwijdering.

Wat is het doel van een zorgcoördinator?

De zorgcoördinator heeft kennis en expertise omtrent mensenhandel en is zichtbaar en bereikbaar voor professionals van organisaties, instellingen en gemeenten. De zorgcoördinator heeft een informatie- en adviesfunctie voor deze professionals. De zorgcoördinator werkt vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis in samenwerking met de keten, en legt verbinding tussen zorg en veiligheid om te komen tot een integrale aanpak. De zorgcoördinator kan daarbij de juiste partners inschakelen en de zorgroute coördineren.

Wat doet een zorgcoördinator?

De zorgcoördinator werkt voor de gemeenten in het district de Baronie en geeft informatie en advies als je te maken hebt met een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel. Het kan hier gaan om meerderjarigen, minderjarigen, mannen, vrouwen en transgenders, die gedwongen in de prostitutie werken, uitgebuit worden in een arbeidssituatie of gedwongen worden tot het uitvoeren van criminele activiteiten.

Daarnaast werkt de zorgcoördinator aan het in kaart brengen en waar nodig verder ontwikkelen van een zorgstructuur voor het bieden van begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel.

De zorgcoördinator bouwt een netwerk en onderhoudt deze om de hulp en ondersteuning in de regio te optimaliseren en maakt deel uit van een landelijk netwerk mensenhandel. Ook het registreren van slachtoffers, het signaleren en analyseren van trends en ontwikkelingen rondom de problematiek, het adviseren van de gemeente, en oplossingen ondersteunen of implementeren in het aanbod in de regio is onderdeel van de taken.

Meer informatie?

Contact:
Voor vragen, advies, informatie of hulpvragen kun je contact opnemen met de zorgcoördinator.
E: mensenhandel@breda.nl
T: 06 - 134 883 80