login »

Privacy

Privacy statement

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen.

Verwerking persoonsgegevens

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda verwerkt persoonsgegevens om zijn taken uit te voeren. In het kader daarvan worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken krijgt u hierover een brief van- of namens de organisatie die u aanmeldt. Daarin staat ook welke persoonsgegevens wij over u verwerken en waarom.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van zijn taken kan met zich meebrengen dat binnen de kaders Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda persoonsgegevens deelt met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het ZVH.

Beveiliging persoonsgegevens

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda bewaart uw persoonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen per e-mail:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.