login »

Re-integratie ex-gedetineerden

Heeft als doel het voorkomen van terugval van personen die uit detentie komen. De vijf basisvoorwaarden voor re-integratie zijn: wonen/onderdak, inkomen uit uitkering of werk, het beschikken over een ID-bewijs, ondersteuning op het gebied van schulden en zorg (in de meest brede zin van het woord).